background background

Walfer

Guy Urbany

  • Gemengerot
  • Professor-Ingenieur
  • Co-President, déi gréng Walfer
  • President, Kommissioun vun der Ëmwelt, der Liewensqualitéit, der Mobilitéit an dem Verkéier
  • Member, Bauten- a Gestaltungskommissioun
  • Member, Sports- a Fräizäitkommissioun
  • 62 Joer
  • Helsem

"Ech setze mech fir eng besser Liewensqualitéit zu Walfer an. Fir mech heescht dat, eng ëmweltfrëndlech Gemeng mat ville Gréngflächen, eng innovativ a nohalteg Bautepolitik, den Asaz vun doucer Mobilitéit a regenerativ Energien, souwéi eng sozial, demokratesch an transparent Politik."