background background

Walfer

Budget 2022

De Budget 2022 vun der Walfer Gemeng gouf de Méinden gestëmmt mat den Stëmme vun der Majoritéit. 🥳 Den Budget ass zukunftsweisend, nohalteg a beinhalt wichteg Investmenter fir méi Liewensqualitéit an onser Uertschaft. 🌱 En ass och en weideren Schratt an der konkreter Ëmsetzung vum Koalitiounsaccord an den Resultater aus der Biergerbedeelegung #Walfer2030 🌻