background background

Walfer

Period Box - gratis Hygiènesartikel

Als éischt Gemeng am Land wäerten ab Enn dës Mounts iwwerrall zu Walfer op de vun der Gemeng geréierten Toiletten Hygiènesartikel ewéi Binden, Tampons a Menstruatiounstasen disponibel sinn! Dëst an Schief déi vun onsem Cigl Walferdange Asbl hiergestallt goufen ☺️🥳