background background

Walfer

Wiessel am Schäffe- a Gemengerot zu Walfer

D’Jessie Thill stellt sech vir.

Villmools Merci Danielle fir däin Engagement an deng super Aarbecht.

Vereedegung vum Guy Urbany – 28 Oktober 2020

Alles Guddes Jessie a Guy fir är nei Aufgaben.